3 سوال متداول در مورد تسمه تردميل

1. چگونه تسمه تردميل را تنظيم كنيم؟ يك قسمت از نگهداري تردميل مربوط به تنظيم تسمه دستگاه مي شود. وقتي تسمه شل مي شود يا از جا در مي آيد، مي تواند بر تمرين شما اثر بدي بگذارد. اگر اين قسمت مهم تردميل داراي سفتي و تنش كافي نباشد، باعث مي شود در هنگام دويدن …

Continue reading "3 سوال متداول در مورد تسمه تردميل" »

بهترين تردميل خانگي

بهترين تردميل خانگي مي تواند شروعي مناسب براي خريد تردميل در راستاي موارد تناسب اندام و كاهش وزن باشد. به طور يقين دست يابي به بهترين تردميل براي فضاي خانه تنها با شناخت كافي از خواسته هاي ورزشي خود در كنار برخورداري از امكانات، ويژگي ها و فوايد تردميل مناسب براي خانه است كه امكان پذير مي …

Continue reading "بهترين تردميل خانگي" »

راهنماي خريد تسمه تردميل

هايپرجيم ارايه دهنده تسمه هاي تردميل اورجينال و سفارشي ساخت انواع نوار تردميل خانگي و باشگاهي به همراه خدمات نصب تسمه در محل براي استان تهران و البرز و راهنمايي تلفني براي ساير شهرها براي نصب تسمه تمامي سفارشات تسمه هاي تردميل اورجيال ظرف مدت ۲۴ ساعت و براي تسمه هاي سفارشي تا ۷۲ ساعت ارسال مي …

Continue reading "راهنماي خريد تسمه تردميل" »